ทดสอบความเร็ว

ดาว์นโหลด
Mbps
อัพโหลด
Mbps
ปิง
วินาที
Jitter
วินาที
ไอพี :
Colocation
Colocation (โคโลเคชั่น) คือ บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ หรือการนำเครื่อง Server ที่ท่านมีอยู่แล้วนำมาฝากกับทาง bkk-colo.com
เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Uplink 10Gbps) เพื่อให้บริการ Virtual Private Server (VPS), Web Server,
Mail Server, Database Server, File Server, Backup Server, Game Server และอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล


ระบบบริหารจัดการภายใน Data Center
เชื่อมต่อ Network ความเร็วสูงถึง 10 Gbps (10,000 Mbps)
Inter Bandwidth ระหว่างประเทศแบบแยกส่วนตัว(per ip)
อุปกรณ์เครือข่าย Cisco ทั้งระบบ
อุปกรณ์ KVM Over IP
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบ Key Card ในการเข้า-ออก ภายใน Data Center
ระบบกล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัย
ระบบเตือนอัคคีภัย ตรวจจับควัน ป้องกันอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
Made with Pingendo Free   Pingendo logo Fork me on GitHub